Acute Zorg

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

De afgelopen jaren is er door elf partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) in nauwe samenspraak gewerkt aan het opstellen van het kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het doel van dit kader is om de kwaliteit in de spoedzorgketen voor de patiënt (verder) te verbeteren. Het kwaliteitskader richt zich op de acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Het beschrijft zowel bestaande als nieuwe landelijke normen en richtlijnen en doet aanbevelingen om de kwaliteit van de spoedzorgketen te bevorderen.

Lees verder

Nieuwsbericht: Kwaliteitskader Spoedzorgketen doet stof opwaaien

Kwaliteitskader Spoedzorgketen doet stof opwaaien

In april 2018 werd het Kwaliteitskader Spoedzorgketen gepresenteerd. Het doel: de kwaliteit van de spoedzorgketen verbeteren. ‘De juiste zorg op de juiste plek’, verwoordt Roelf Lindeboom, beleidsmedewerker en coördinator ROAZ bij het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Hoewel alle ketenpartners de inhoud van het kwaliteitskader onderschrijven, deed de presentatie ervan veel stof opwaaien. Roelf licht het normenkader én de ophef toe.

Lees verder

Nieuwsbericht: Kwaliteitskader Spoedzorgketen: zegen én vloek

Kwaliteitskader Spoedzorgketen: zegen én vloek

Arjan Bisschop, teammanager SEH/Observatorium/IC/CCU/Dialyse bij de Saxenburgh Groep, heeft een dubbel gevoel bij het nieuwe kwaliteitskader Spoedzorgketen. ‘In de basis is zo’n nieuwe norm goed, want als patiënt weet je straks wat je kunt verwachten. Tegelijkertijd brengen deze criteria extra kosten met zich mee’, schetst Arjan. ‘Maar we gaan hoe dan ook aan deze norm voldoen.’

Lees verder

Nieuwsbericht: Zoektocht naar SEH-artsen

Zoektocht naar SEH-artsen

Het nieuwe kwaliteitskader Spoedzorgketen (in wording) stelt hoge eisen aan de bemensing op de SEH. Elke SEH moet straks 24/7 over een SEH-arts KNMG of andere gekwalificeerde en ervaren professional beschikken. Deze nieuwe eis heeft grote consequenties voor kleinere ziekenhuizen, die nu al moeite hebben om voldoende SEH-artsen aan te trekken. Jaco van Bloemendaal, zorgmanager Acuut Intensieve Zorg in het Deventer Ziekenhuis, reageert.

Lees verder

Nieuwsbericht: Vitaal bedreigde neonaten sneller op de juiste plek

Vitaal bedreigde neonaten sneller op de juiste plek

Vitaal bedreigde neonaten in de thuissituatie zijn gelukkig een zeldzaamheid, maar vanwege de ernst moet je dat traject zo goed mogelijk organiseren. Aldus Esther d’ Haens, neonatoloog in Isala, en Henriëtte van den Bor, eerstelijns verloskundige in Kampen. Onder hun leiding formuleerde de acute zorgketen in de regio Zwolle de werkafspraak en handleiding Parallelle acties vitaal bedreigde neonaat in de thuissituatie.

Lees verder

Nieuwsbericht: Vangen van signalen voor proactieve ondersteuning

Vangen van signalen voor proactieve ondersteuning

In 2018 hebben beleidsmedewerkers van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, Lotte Pruim, Danique Hesselink en Petra Krijgsman een ronde langs hun collega’s gemaakt om te horen welke werkwijze die netwerken hanteren om de ketenpartners proactief te ondersteunen.

Lees verder

Verbeteren door verbinden
Dit is het jaaroverzicht 2018 van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.
Naar boven