Traumazorg

Inventarisatie consequenties 90% norm NVT

Een van de nieuwe normen in de (concept) levelcriteria van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) is dat 90% van de multitraumapatiënten in een level 1 centrum moet worden opgevangen.
Om te inventariseren wat de consequenties van deze nieuwe norm zijn heeft het Netwerk Acute Zorg interviews gehouden tijdens bestaande overlegvormen met managers acute as, traumachirurgen, SEH-hoofden en apart overleg met RAV/MKA om hun perspectieven op de 90% norm in kaart te brengen. Er is gebruik gemaakt van de vragenset van Netwerk Acute Zorg Limburg.

Lees verder

Nieuwsbericht: Nieuwe traumacriteria houden gemoederen bezig

Nieuwe traumacriteria houden gemoederen bezig

Er is geen woord Frans bij: level 1 traumacentra moeten jaarlijks minimaal 240 multitrauma patiënten (ISS >15) behandelen. Daarnaast moet 90 procent van deze patiëntencategorie primair in een level 1 centrum worden gepresenteerd. Deze nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Verenging voor Traumachirurgie (NVT) hebben grote gevolgen voor zowel het traumacentrum in Isala als voor perifere ziekenhuizen. Richard Spanjersberg, traumachirurg in Isala en medisch coördinator Traumazorg, en Elvira Flikweert, traumachirurg in het Deventer Ziekenhuis, maken de balans op.

Lees verder

Nieuwsbericht: ‘Aanscherping levelcriteria heeft geen meerwaarde’

‘Aanscherping levelcriteria heeft geen meerwaarde’

De aanscherping van de levelcriteria valt niet bij iedereen in goede aarde. ‘Deze nieuwe richtlijn wordt van bovenaf opgelegd, terwijl de huidige werkwijze prima functioneert. De eis dat vrijwel alle multitrauma patiënten rechtstreeks naar een level 1 centrum moeten, heeft volgens mij geen meerwaarde’, vertelt Elvira Flikweert, traumachirurg in het Deventer Ziekenhuis.

Lees verder

Nieuwsbericht: ‘Niet bekvechten, maar samenwerken’

‘Niet bekvechten, maar samenwerken’

De nieuwe richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) is glashelder: level 1 traumacentra moeten jaarlijks minimaal 240 multitrauma patiënten (ISS >15) behandelen. Daarnaast moet 90 procent van deze patiëntencategorie primair in een level 1 centrum worden gepresenteerd. René Smit, regiomanager bij Witte Kruis Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland, is voorstander van deze nieuwe norm, maar hij voorziet problemen in de uitvoering.

Lees verder

Nieuwsbericht: 'Achter elk getal schuilt een patiënt'

'Achter elk getal schuilt een patiënt'

Eind 2018 verwelkomde het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle Annemieke Aalbers (33) als nieuwe beleidsmedewerker Traumaregistratie. Aan haar de taak om de traumaregistratie uit de regio landelijk aan te leveren. Zij is enthousiast aan de slag gegaan met het controleren van de data. ‘De registratiemedewerkers leveren de traumadata tijdig en grotendeels compleet aan. Hun inzet verdient een groot compliment.’

Lees verder

Overzichten traumaregistratie 2018

De traumaregistratiedata van 2018 zijn weergeven in onderstaande afbeeldingen.

Lees verder

Verbeteren door verbinden
Dit is het jaaroverzicht 2018 van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.
Naar boven